Březen 2006

"Autodesk Consultant of Year" je z Žehušic

31. března 2006 v 18:30 | Vladimír Michl
Na "World One Team Conference 2006" (WOTC) - pravidelném celosvětovém setkání představitelů prodejního kanálu Autodesku, které se v polovině března konalo v Las Vegas, byli vyhlašováni i nejlepší pracovníci Autodesku.
Titulem "MSD konzultant roku" byl oceněn Honza Liška, bývalý kolega, který od roku 2003 pracuje v českém Autodesku.
Honzo, jaký je tvůj nynější post v Autodesku a ještě pracuješ z Žehušic?
Po zhruba dvouletém působení ve vývojovém týmu pro Autodesk Inventor v děčínské kanceláři jsem se rozhodl přejít do divize Autodesk Consulting, která v té době budovala zastoupení v pražské kanceláři Autodesku. V současné době jsou zde zastoupeny dva týmy - ADN (Autodesk Developer Network) a MSD Practice. ADN tým poskytuje technickou podporu vývojářům, MSD Practice se zabývá nasazením produktů Autodesku u zákazníku především z oblasti strojírenství. Působnost obou týmu není omezena pouze na území České Republiky, pokrývá celou oblast Evropy.
Oficiální název pozice je konzultant, v praxi to znamená, že se věnuji implementaci a návrhu technických řešení projektů - většinou se jedná o případy, kdy je třeba doprogramovat určité funkce, případně je vyžadována užší komunikace s vývojovými týmy.
Co se týká práce z domova :-) - je to tak 50 na 50.
Za co jsi získal toto ocenění?
Jednalo se o projekt pro společnost Swarovski AG - zákazník požadoval přizpůsobení a optimalizaci funkce pro migraci souborů ze starších verzí programu Mechanical Desktop.
Jak si může uživatel Autodesk produktů objednat služby Consultingu?
Divize Autodesk Consulting poskytuje své služby ve spolupráci s autorizovanými partnery Autodesku - to se týká především projektů, kdy je potřeba určité přizpůsobení požadavkům zákazníka nebo je třeba vyřešit napojení na jiný systém. Typickým příkladem může být např. implementace produktů Autodesk ProductStream nebo Autodesk Intent.
Některé ze služeb Autodesk Consulting jsou dostupné přímo - jedná se například o placenou podporu vývojářů (Autodesk Developer Network) nebo školení.
Tohle je populární fotografie z roku 1995. Honza Liška (vlevo) se na ní staví zády ke své budoucí nejvyšší šéfové, ředitelce Autodesku, Carol Bartz - dáma uprostřed, nikoliv Monice Pavlíčkové, jistící pravou stranu (o padouších na levici a na pravici, tedy Karlovi Veverkovi a mé maličkosti, ani nemluvě). Některá neseriozní média (KB promine) si dokonce dovolila tuto fotografii (fotografujícím byl Honza Vaňous, nyní Pythagoras) cenzurovat a HL odstřihnout...

Stále žádný AutoCAD pro Linux

28. března 2006 v 17:29 | Vladimír Michl
Jak potvrdil nastupující CEO společnosti Autodesk, Carl Bass, v plánu této firmy není žádný CAD pro Linux. Ač Autodesk uvedl několik Linux a Mac aplikací v oblasti Multimedia and Entertainment, v oboru navrhování (CAD) Autodesk necítí žádnou podstatnou poptávku po řešeních pro non-Windows operační systémy.
Linux má skutečně v profesionální oblasti zanedbatelný tržní podíl. A nejen v profesionální - podle únorových výsledků zveřejněných službou NaVrcholu dokonce stále klesá podíl Linuxu na počítačích návštěvníků českého webu. MS Windows má podle této statistiky celých 98.32% návštěvníků (téměř 79% konkrétně Windows XP), Linux/Unix jen 0.84%, Mac jen 0.64%. Vývoj komerčních aplikací pro takto malý segment trhu je samozřejmě ekonomicky značně sporný.

Pro firmy nemá smysl kupovat samostatné licence CAD

27. března 2006 v 8:18 | Vladimír Michl
Autodesk nabízí u většiny svých aplikací licencování ve dvou modelech - jednak samostatné licence na jednotlivé počítače a jednak plovoucí síťové licence (NLS), které jsou přidělovány po síti licenčním serverem jednotlivým žadatelům. Toto síťové licencování bylo uvedeno již v AutoCADu R14.
Pokud provozujete několik CAD pracovišť, má samozřejmě síťové licencování výhodu v tom, že umožňuje ušetřit za licence - uživatelé nepracující s danou CAD aplikací celý den, pracovníci na cestách, nemocní, atd. se mohou podělit o firemní balík licencí a těch tak stačí zakoupit méně. Podle průzkumu Autodesku je jedna síťová licence průměrně používána 1.7 uživateli (40% úspora licencí).
Síťové licencování (dříve technologie Élan, nyní FlexLM) má i další výhody - mobilní uživatelé si mohou snadno "vypůjčit" síťovou licenci až na 6 měsíců a provozovat CAD aplikaci na nepřipojeném PC; CAD manager může snadno sledovat čerpání jednotlivých licencí v čase a odhalit skutečnou potřebu počtu licencí ve firmě - stálou i nárazovou (pomocí SAM Report, ad.); lze nadefinovat prioritní skupiny a uživatele, kteří mají licence k dispozici vždy (nečerpají je tedy ze společného "poolu"); nečinným stanicím lze automaticky odebrat licenci a vrátit ji do poolu volných licencí (volba Timeout, popř. utilita Xanadu LogOff); nový typ kaskádového licencování umožňuje nadefinovat zda se u "companion" aplikací bude čerpat přímo licence dané aplikace nebo aplikace nižší (Revit Series vs. AutoCAD, Inventor vs. AutoCAD Mechanical).
Pro firemní prostředí má použití samostatných licencí skutečně malý smysl a výhody síťových licencí vedou k rychlejší návratnosti investic a většímu pořádku a přehledu. Na síťové licence je nejvýhodnější přejít v rámci upgrade, resp. obnovy subscription. Dotazy?

Výkon CAD stanic

19. března 2006 v 12:12 | Vladimír Michl
Pamětníci DOS verzí AutoCADu i starších Windows verzí jistě potvrdí, že pro tyto aplikace nebyl žádný počítač dost rychlý a pro profesionální práci jste potřebovali ten nejrychlejší hardware, který byl v tehdejší době k dispozici.
Tato situace se v posledních letech změnila. Růst výkonu počítačů předstihl požadavky běžných CAD aplikací a tak jste AutoCAD, LT, Architectural Desktop, Map a částečně i Inventor mohli úspěšně provozovat i na dobře vybaveném kancelářském počítači.
S příchodem nových verzí AutoCADu 2007 (ADT 2007, Mapu 2007) a Inventoru 11 však nároky těchto CAD aplikací opět přesahují výkon běžných počítačů a pro plné využití nových funkcí je prakticky nutností používat specializované "CAD workstation" - stanice splňující vysoké výkonnostní nároky 3D CAD software.
Např. pro práci ve 3D v AutoCADu 2007 je doporučen 3GHz procesor, 2GB RAM a certifikovaná OpenGL karta třídy workstation s min. 128MB RAM. Pro Inventor 11 jsou požadavky ještě vyšší a certifikace CAD stanic a gr.karet, udělované Autodeskem, jsou významným parametrem pro výkon a spolehlivost práce Autodesk Inventoru.
Výkon specializovaných CAD stanic renomovaných výrobců (HP, IBM, Dell...) se skutečně liší od běžných počítačů. O tom se lze přesvědčit prostým benchmark testem v Inventoru - v naprosté většině případů i papírově rychlejší noname počítač výrazně prohrává s certifikovanou CAD stanicí. Pokud pracujete s rozsáhlými CAD daty nebo 3D sestavami, nenechte se zpomalovat neoptimalizovaným počítačem.