Červen 2006

Budweiser, yeaaaahhh!

25. června 2006 v 16:51 | Vladimír Michl
Se souborovým formátem DWG má konkurence Autodesku potíže. Výkresový formát AutoCADu není dokumentovaný, je dosti složitý a zhruba po 3 až 5 letech se mění v aktualizovanou verzi. Tvoří však v oblasti CAD tak silný standard (odhaduje se, že v DWG existuje přes 3 miliardy výkresů), že je pro konkurenty obtížné tento formát ignorovat. I Autodesk si tuto historicky vybojovanou výhodu uvědomuje a vývojem struktury formátu DWG rozhodně nijak neulehčuje úlohu různým louskačům a zpětným inženýrům. Ti se před několika lety dokonce sdružili do skupiny OpenDWG (nyní Open Design Alliance, ODA). Jejím cílem je (přes vzletněji deklarovaná prohlášení) oslabit pozici Autodesku a přidat plnou podporu DWG formátu AutoCADu i do konkurenčních aplikací.
Výsledkem činnosti skupiny OpenDWG i vlastních aktivit dalších firem je řada aplikací, o kterých výrobci a distributoři prohlašují, že pracují s formátem AutoCADu, nebo že jsou DWG-kompatibilní, popř. dokonce 100% DWG-kompatibilní.
Pravda ale je, že dosud neexistuje žádná non-Autodesk aplikace, která by plně podporovala DWG formát AutoCADu.
V roce 2001 jsme vytvořili ukázkový výkres BUDWEISER.DWG (holt jsme z Budějc...), který ukazuje několik typických případů, ve kterých ony rádobykompatibilní DWG aplikace často selhávají. Neznamená to ale, že neexistují další případy z reálného života, kdy taková "kompatibilní" aplikace načte skutečný obsah výkresu buď chybně nebo vůbec. Ještě podstatně horší je situace, kdy takováto aplikace DWG soubor zapisuje. Vzniklý soubor má pak sice příponu DWG, ale k pravému formátu DWG má často daleko. Jak ukazují praktické zkušenosti uživatelů, takovýto podvržený DWG soubor pak bývá zdrojem řady potíží při jeho dalším zpracování (tisk, xrefy, hladiny, čeština v textech...). I proto Autodesk zavedl do rodiny AutoCADu 2007 funkci kontroly pravosti DWG výkresů - Trusted DWG.
Test kompatibility DWG Budweiser (benchmark) si můžete vyzkoušet v CAD aplikaci jako je IntelliCAD, BricsCAD, ZwCAD, Microstation, apod. - snadno se přesvědčíte, že kompatibilní s DWG rozhodně nejsou. Viz BUDWEISER.

Google - Office online. Skoro...

6. června 2006 v 8:08 | Vladimír Michl
Dnes Google uvolní beta verzi nové web aplikace - Google Spreadsheets. Jde o online aplikaci založenou na web technologii AJAX (interaktivní komunikace klient-server v rámci jedné web stránky) umožňující vytvářet, vypočítávat a sdílet tabulky (podobně jako Excel).
V portfoliu čistě webových (online) služeb Google už tak existuje: e-mailový klient (GMail), kalendář (Calendar), textový editor (Writely), tabulkový editor (Spreadsheets), poznámkový blok (Notepad), jazykové překlady (Translate), příruční kalkulátor (Search), web publikační nástroj (Blogger, Page Creator), instant messaging+voice (Google Talk) - plus několik s webem komunikujících klientských aplikací: mapy+GIS (Google Earth), CAD (Google Sketchup), obrázky (Picassa), zpravodajství (Google Desktop), ad.
Mohlo by se zdát, že už nepotřebujete ani Windows ani Office ani AutoCAD nebo Revit a vystačíte s internetovým prohlížečem a solidním připojením na internet. Je určitě příjemné, že uvedené aplikace můžete využívat kdekoliv, svá data máte vždy odkudkoliv přístupná a nejste závislí na konkrétní platformě a instalacích daného PC, ze kterého zrovna pracujete (a navíc ony aplikace jsou zpravidla zadarmo). Nicméně ne každému se zamlouvá představa, že jeho data jsou uložena kdesi na serverech Google, přístupná jednak pro samotnou firmu Google a jednak pro kohokoliv, komu se případně podaří prolomit zabezpečení přístupu. Především však - všechny zmíněné aplikace nabízejí jen velmi omezené základní funkce. Podklady pro tisk knihy tedy nepřipravíte ve Writely, pro firemní web vám určitě nebude stačit Page Creator a v Google Sketchup zcela jistě nevytvoříte projekt pro odevzdání ke stavebnímu řízení.
Využití takovýchto web služeb tak bude zřejmě ještě dlouhou dobu omezeno na experimentující a ne-profesionální uživatele.