Říjen 2007

Informační model budovy (BIM) jako nástroj projektování

10. října 2007 v 9:46 | Vladimír Michl
Nová technologie označovaná jako BIM (Building Information Modeler) navazuje na oblast CAD a je dalším vývojovým krokem počítačových nástrojů pro projektování staveb.
Dnes již asi nikdo nepochybuje o tom, že CAD systémy přinesly do oboru projektování vyšší efektivitu, přesnost a flexibilnost. I ty nejjednodušší 2D CAD aplikace ušetří projektantovi rutinní kresličské práce a umožní snazší úpravy projektů či tvorbu variant. Od počátků širšího nasazení CAD systémů před zhruba 20 lety se ale postupně vyvinuly i pokročilejší specializované aplikace, které již nepracují jen s úsečkami, oblouky a šrafami, ale s 3D návrhy, vizualizacemi a komplexnějšími stavebními prvky. Stále ale jde o aplikace, jejichž hlavní funkcí je grafická podoba projektu - architektonický návrh, pohledy, detaily, perspektivy, kóty, fotorealistické vizualizace.
V posledních letech se však objevují softwarové nástroje, které se již nesoustřeďují jen na grafickou stránku projektu, ale vytvářejí komplexní "informační model budovy". Každý prvek projektu je ukládán do databáze spolu s informacemi, jak se má zobrazovat ve 2D a ve 3D (v tom je podobný prostým CAD programům), v jakém je vztahu s okolními prvky (dveře se posouvají se stěnou, schodiště se stropem, obvodový plášť s konstrukčním systémem), jaké má proměnné parametry (rozměry, poloměry, tloušťky…), kdo jej upravuje, jaké jsou rozpracované varianty a verze a především jaké má prvek další atributy (cena, výrobce, požární odolnost, objednací číslo, atd.). Tyto databázové informace jsou samozřejmě zadávané nikoliv jednotlivě, ale vznikají během návrhu (kreslení) projektu. Mohou je navíc paralelně vytvářet a měnit celé týmy projektantů najednou. Výsledně představují právě onen informačně hodnotný "model budovy". Z něj pak software automaticky vytváří jednotlivé "odpadní produkty" - a to nejen výkresy, pohledy, perspektivy, vizualizace a detaily, které poskytuje i CAD software, ale i automatické výkazy použitých prvků, cenové kalkulace, statické analýzy, cenové mapy pronájmů, model terénu, atd. Všechny tyto výstupy jsou přitom plně asociativní s původním modelem a lze je měnit i parametricky (číselnou změnou rozměrového parametru prvku). Takže i zásadní změny projektu - potažmo informačního modelu - provedené na poslední chvíli, vám bezchybně vygenerují úplnou aktualizovanou a koordinovanou výkresovou dokumentaci, včetně všech výkazů. Projekt navíc můžete měnit i obráceně, ze strany výkazů - ve výkazu dveří změníte typ a šířku dveří z 60 na 90 a aplikace automaticky zaktualizuje všechny závislé pohledy, půdorysy, detaily, řezy.
Uznávaným leaderem v oblasti BIM aplikací je program Autodesk Revit použitý např. i pro projektování mrakodrapu Věže svobody na místě dvojčat WTC, ale BIM prvky nabízejí i další architektonické aplikace jako ArchiCAD či Allplan a Vectorworks.
Z uživatelského hlediska vytváření projektu není mezi CAD a BIM aplikací podstatný rozdíl - BIM aplikace nevyžaduje zpravidla žádnou "práci navíc", naopak, většinou nabízí jednodušeji použitelné nástroje a postupy. Významný rozdíl je ale v daleko snazší týmové spolupráci na větších projektech, vytváření variant projektu a především v následných úpravách a využití dat projektu. U BIM aplikace nehrozí, že se nějaká změna projektu nebo volba odlišné rozpracované verze nepromítne do všech pohledů či řezů (typický zdroj problémů a dodatečných nákladů během stavby). Tak jako je výkres, výkresová dokumentace typickým produktem CAD aplikace, je produktem BIM aplikace informační model stavby - výkresy, tabulky, výkazy, a především data, která jsou snadno využitelná i dále po dobu života stavby - pro správu pronájmů ploch kancelářské budovy nebo obchodního centra (CAFM), pro energetické výpočty, pro plánování údržby (CAMS), pro správu rozvodů energetických nebo komunikačních sítí, pro obsazování místností a evidenci movitého majetku. Roste i význam energetických klasifikací staveb - díky relačnímu modelu BIM lze takovou analýzu snadno zopakovat při změnách projektu, provozních změnách budovy i při posuzování a výběru optimální varianty.
Data informačního modelu lze rovněž velmi snadno publikovat na internet. To usnadňuje komunikaci návrhů a jejich jednotlivých variant směrem k investorovi i mezi členy projekčního týmu, včetně profesí. Ti mohou například diskutovat nad společnými 3D či 2D daty projektu publikovanými v úsporném formátu DWF na sdílené stránce na internetu, mohou investorovi nabídnout aktuální 3D model stavby včetně živých řezů, animovaných průchodů a propojených databázových informací, mohou plně elektronicky řešit připomínkovací procesy - investor nebo specialista obdrží projekt e-mailem nebo odkazem na web, pomocí bezplatného nástroje označí a opoznámkuje problematické části, vrátí opřipomínkovaný soubor a projektant si tyto připomínky načte do hlavního projektu.
O tom, že BIM nástroje nejsou pouhou fikcí, svědčí rychle rostoucí počet dnes již statisíců uživatelů těchto aplikací po celém světě i v České republice. To reflektují i například výrobci stavebních prvků a řada z nich dnes poskytuje projektantům elektronické katalogy svých výrobků ve formátech BIM aplikací. Modely z těchto katalogů pak stačí vložit do vytvářeného projektu. Existuje i řada veřejných BIM katalogů - např. www.bimworld.com nebo www.cadforum.cz/catalog .
"BIM" tedy není prázdný marketingový pojem, ale dobře fungující, prověřený a populární koncept.

Jednoduché pravidlo pro nákup CAD služeb

9. října 2007 v 8:19 | Vladimír Michl
Typický CAD manager se potýká s řadou požadavků a úkolů ze strany svých CAD uživatelů i vedení firmy. Většina těchto požadavků se týká provedení určitých služeb - poradit, vyškolit, nakonfigurovat, přeinstalovat, upravit menu, vytvořit šablonu, naprogramovat utilitu, vytvořit knihovnu, překonvertovat data, sepsat pokyny či metodiku, atd. atd. - znáte to.
Většina takovýchto CAD služeb se dá koupit od externího dodavatele. Ale jak se rozhodnout, kdy je lepší službu nakoupit a kdy ji řešit vlastními silami? Pravidlo pro toto rozhodnutí je velmi jednoduché:
Máte-li více času než peněz, udělejte úkol sami. Máte-li více peněz než času, najměte si externistu nebo firmu, aby úkol zajistili za vás.
(viz též CAD služby Xanadu)