Prosinec 2007

Není všechno software co vypadá jako software

19. prosince 2007 v 14:06 | Vladimír Michl
tedy, přesněji řečeno - ne vše co na první pohled vypadá jako Windows CAD aplikace musí být nutně Windows aplikace - grafické web aplikace již dospěly do zajímavé podoby...
Web Autodesk Labs nabízí již několik měsíců zajímavý vývojový projekt - web aplikaci Project Draw. Jde o jednoduše použitelnou grafickou aplikace pro tvorbu diagramů a jednoduchých náčrtů, ale přesto tato aplikace nabízí řadu zajímavých editačních a interaktivních funkcí připomínající Microsoft Visio či spíše původní Autodesk aplikaci Actrix. To, co je na této aplikaci nejzajímavější je ale její we podoba - nejedná se tedy o downloadovatelnou EXE aplikaci, ani žádný instalovatelný ActiveX komponent zabalený do web stránky, nýbrž o plnohodnotnou interaktivní Ajax aplikaci, která bude fungovat ve všech podporovaných browserech, v jakémkoliv operačním systému.
Project Draw nabízí předdefinované tvary z různých oborů, liniové spoje s konektory, editační nástroje pro zvětšování, otáčení a přesouvání prvků, textové nástroje, gradienty, stíny, načítání obrázků a další. Jednotlivé tvary používají editační uzly a uchopení podobné programům Actrix nebo Visio. Návrhy lze exportovat do formátů PNG, JPG, MMD/FMD, SVG a PDF.
Vyzkoušejte si sami, co všechno lze naprogramovat čistými web nástroji. Viz: draw.labs.autodesk.com

10 nejčastějších omylů při pořizování CAD aplikace

18. prosince 2007 v 11:31 | Vladimír Michl
Z téměř 17letých zkušeností firmy CAD Studio z prodeje a podpory CAD software můžeme vysledovat několik typických omylů při výběru a koupi CAD aplikace. Některé z těchto omylů plynou z neznalosti podrobnějších informací, některé ze špatného odhadu, některé nemají nijak fatální důsledky, ale - jako každá chyba v obchodní oblasti - stojí peníze (buď na zbytečných nákladech, na ztrátě času nebo snížených výnosech). Výčtem často opakovaných chyb jiných uživatelů vám můžeme pomoci se těmto ztrátám vyhnout.
  1. Podcenění implementace - tato chyba bývá většinou nejdražší. "Pořízení CADu" totiž neznamená jen koupi dané softwarové licence. Pro skutečně efektivní nasazení vyžaduje většina náročnějších aplikací (a těmi CAD zpravidla je) i proškolení uživatelů a přizpůsobení aplikace pro konkrétní situaci (normy, šablony, uživatelské prostředí). Ujistěte se tedy, zda je školení nabízeno a zahrňte jej automaticky do nákladů na pořízení software. Nabízí dodavatel i další CAD služby a má dobře řešenu technickou podporu?
  2. Výkon - odpovídá výkonnostní kategorie zvoleného CAD produktu dobře oblasti, pro kterou jej chci nasadit? Samozřejmě existují CAD aplikace cílené na různé obory a různé požadavky práce - a tyto aplikace se také výrazně liší cenou. Může být tedy zbytečné utrácet za mohutný 3D CAD pro elektrikáře, který příležitostně zakresluje rozvody do půdorysů rodinných domků. Naopak nebude adekvátní pro konstrukci jaderných reaktorů nebo architekturu nasadit AutoCAD LT nebo na návrh silnic holý AutoCAD. Tato chyba se samozřejmě objevuje častěji, a ač to nemusí být na první pohled zřejmé, stojí - na výpadku produktivity - podstatně více peněz. Překvapivě málo firem si uvědomuje, že cena CAD software činí třeba i jen 2-3% celkových nákladů na projekční pracoviště (mzda, osobní náklady, počítač, periferie, školení…). Pro každý obor navrhování dnes existují efektivní CAD nástroje - spočtěte si předem, zda a za jak dlouho se vám vrátí vyšší investice do správně cíleného software.
  3. Kompatibilita - bohužel dosti často bývá CAD aplikace zakoupena bez zvážení všech aspektů kompatibility - čte/zapisuje opravdu100% kompatibilní výkresový formát DWG? Nebo se jen chlubí příponou DWG? Bude fungovat s firemním systémem pro správu dokumentů? Půjde propojit s firemním ERP systémem (např. sklady, kalkulace)? Budeme moci snadno datově komunikovat mezi jednotlivými odděleními, s našimi subdodavateli a zákazníkům odevzdávat požadované formáty dat?
  4. Hardware - zpracování rozsáhlých dat (např. v mapování) a složitých 3D sestav ve strojírenství či architektuře patří k nejsložitějším úlohám řešeným na osobních počítačích. Proto je potřeba pro optimální pracovní výkon mít dostatečně dimenzovaný hardware. Není tedy vhodné stavět CAD pracoviště např. na PC přesunutém od sekretářky nebo na 5 let staré "muzeální" stanici. K nejdůležitějším parametrům patří velikost RAM, rychlost procesoru a výkon grafické karty. Řada 3D CAD aplikací využívá skutečně výkon PC "až na doraz" a mohou se projevit i případné problémy s kompatibilitou - proto je vhodné pro CAD volit certifikované grafické stanice značkových výrobců.
  5. Lokalizace - bude uživatel bojovat s jemu nesrozumitelnými pojmy nebo bude CAD aplikaci ovládat v rodném jazyce? I to může ovlivnit výslednou efektivitu práce. K lokalizaci ale patří kromě jazyka programu a jeho dokumentace i přizpůsobení národním normám a zvyklostem. Jsou součástí zvolené aplikace i knihovny normálií podle ČSN, kreslí prováděcí výkresy podle českých zvyklostí, navrhuje sklon silnice dle ČSN? Třídí a exportuje daná aplikace své výstupy správně dle české abecedy?
  6. Nadstavby a doplňky - jsou oblasti, kde se dá CAD aplikace nasadit bez dalších úprav a doplnění. Ve většině oborů ale můžete získat dodatečnou produktivitu nasazením specializovaných nadstaveb doplňujících funkce do dané CAD aplikace. Nemusí jít vždy o rozsáhlé a drahé profesní nadstavby. Nečekanými přínosy mohou překvapit i jednoduché a mnohdy bezplatné pomůcky a makra - stačí, když pomohou zautomatizovat vaše často používané postupy nebo propojit CAD s obchodními procesy ve vaší firmě (kalkulace, sklady, výroba, CNC, nabídky, prezentace, poptávky, web publikování, převody dat, ochrana práv - DRM, atd.). Existují pro vaši CAD aplikaci takové doplňky? Jsou dobře použitelné pro váš obor? Jsou česky?
  7. Rozšířenost - dobrá historie dané aplikace nemusí být nutně zárukou jejích dnešních a budoucích kvalit, ale z hlediska uživatele má nepopíratelné výhody. Rozšířenost aplikace, zejména rozšířenost na českém trhu, znamená kromě vyšší důvěryhodnosti výrobce a dodavatele i určitou záruku podpory, odchytání možných chyb, ale i snazší dostupnost různých knihoven prvků, aplikací, literatury, uživatelských komunit a v neposlední řadě i vyšší šanci získání nových pracovníků - i z řad studentů.
  8. Verze a OS - pokud se pohybujete v oboru, který pro datovou komunikaci využívá formát konkrétní starší verze dané CAD aplikace, nemusí být nákup nejnovější verze téže aplikace tím správným krokem. Většina uživatelů ale sahá vždy pro nejmodernější verzi. Nezapomeňte také, že velká část 3D CAD aplikací z technických důvodů nepodporuje ukládání do starších verzí svých datových formátů. Nasazení dané verze je potřeba sladit i s firemním standardem operačního systému - starší verze aplikací např. zpravidla nepodporují OS Windows Vista, naopak nové verze CAD programů už nenainstalujete na Windows NT 4 nebo dokonce na Windows 98. Zvažte rovněž vhodnost 64bitové verze dané aplikace - umožní zpracovávat rozsáhlejší datové sady, ale vyžaduje pečlivé ověření kompatibility s hardware a souvisejícími aplikacemi.
  9. Upgrade - plánujte i model udržování aktuálnosti vaší CAD aplikace. Řada výrobců vyžaduje povinné udržovací poplatky, někteří výrobci používají metodu upgrade, jiní metodu předplatného. Řada uživatelů CAD produktů Autodesku ztrácí zbytečně peníze používáním starší metody kupování upgrade (každé verze, ob verzi nebo ob dvě verze). Novější model předplatného (Subscription) je přitom levnější a nabízí řadu dalších výhod. Uvažujte rovněž o možné budoucí potřebě přechodu na výkonnostně vyšší typ aplikace nebo potřebě víceoborového řešení.
  10. Licenční model - v případě CAD software kupujete vlastně licenci (nikoliv DVD médium), proto si přečtěte, k čemu vás licence opravňuje a co naopak zakazuje. Mnohdy např. získáváte právo používat další kopii aplikace na svém domácím PC, nebo výrobce nabízí bezplatné užívání dané aplikace pro studenty. Seznamte se i s dalšími možnostmi licencování - např. plovoucí síťová licence vám může ušetřit peníze snížením počtu potřebných licencí jejich sdílením mezi více pracovníky.
Uvedené "desatero CAD chyb" vychází z mnohaletých zkušeností firmy CAD Studio s podporou CAD systémů. Většinu z těchto potenciálních problémů vám pomůže eliminovat právě dodavatel CAD řešení. Pro informování uživatelů nabízí CAD Studio i řadu online nástrojů - např. porovnání ceny upgrade oproti subscription si můžete vypočíst pomocí online kalkulačky subscription (www.cadstudio.cz/subscription) nebo si můžete odhadnout návratnost investice do povýšení CAD aplikace (www.cadstudio.cz/autocad-lt.asp#ROI).
Řadu tipů, zkušeností, výhrad, triků a dalších užitečných informací spojených s posuzováním, fungováním a podporou CAD aplikací najdete také na portálu CAD Fórum - www.cadforum.cz